Gebruiksrechten

Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van foto’s. Bij Style on Site hebben we daarom een paar simpele afspraken:

  • De foto’s en plattegronden mogen gebruikt worden voor de promotie van de woning. Dit gebruiksrecht eindigd wanneer de woning verkocht is;
  • De foto’s en plattegronden mogen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld het privé-archief van de verkoper);
  • De foto’s en plattegronden zijn geoptimaliseerd voor gebruik op Funda, en daardoor minder geschikt voor promotie van de makelaar.

Belangenorganisatie DuPho heeft veel algemene informatie over het begrip ‘auteursrecht’ waarmee u een indruk kunt krijgen over complexiteit van dit aspect. Bij Style on Site vinden we dat we het u makkelijk moeten maken, dus wij maken graag afspraken met u hoe wij hier mee omgaan. Bijvoorbeeld met bovenstaande 3 uitgangspunten.

Wilt u een foto gebruiken? Neem contact met ons op voor een oplossing!