De kadastrale schets

Het kopen van een huis is een ingrijpende verandering. Toch kopen we geen huis, maar juist de grond waar het op staat!
Alleen daarom al is het van belang om niet te beginnen bij het huis, maar bij het kadastrale perceel.

Naast de foto’s is daarom ook een weergave van het kadastrale perceel noodzakelijk. Weliswaar zal uw makelaar deze informatie kunnen laten zien, maar met een plaatje wordt die informatie al veel begrijpelijker.

Zo ziet u al snel wat de afstand tot de buren is, of er misschien een recht van overpad is, wat uw mogelijkheden zijn om een erfafscheiding te plaatsen, of er vergunningsvrij bijgebouwd kan worden, wat de ligging ten opzichte van de zon is, waar de openbare weg begint, et cetera.

De informatie van het Kadaster is natuurlijk correct, maar niet altijd makkelijk leesbaar. En hoe beter leesbaarder, hoe beter u een beeld krijgt van uw nieuwe woning.